Kinderen met gedragsproblemen

Hebben kinderen gedragsproblemen of is hun gedrag een reactie op de wijze waarop de ouders in het leven staan? Lees hier alles over de oorzaak en onze doelgerichte aanpak.

Volgens onderzoek heeft 10 – 15 % van kinderen zogenaamde gedragsproblemen. Denk hierbij aan ongehoorzaamheid, boosheid, angsten, agressiviteit, hyperactiviteit, emotionele en psychosociale problemen, liegen en stelen.

De oorzaken van gedragsproblemen bij kinderen zijn vreemd genoeg nog onbekend. Hooguit zijn er risicofactoren in kaart gebracht. Zo zou er een groter risico zijn op het ontwikkelen van gedragsproblemen bij jongens, een moeilijke verlopen zwangerschap, een laag geboortegewicht, temperamentvolle kinderen, kinderen met lees – en schrijfproblemen of met een verstandelijke handicap. Ook stressvolle omgevingsfactoren zouden gedragsproblemen bij kinderen in de hand kunnen werken.

Gedragsproblemen bij kinderen zijn complex en binnen de psychiatrie gemakshalve in symptomatische hokjes geplaatst. Denk hierbij aan ADHD, PDD – NOS en autisme. De farmacie heeft hier gretig op in gespeeld door onderdrukkende medicijnen op de markt te brengen. Hoogleraar psychotherapie prof. dr. Paul Verhaeghe, auteur van het boek “Het einde van de psychotherapie”, stelt dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel. Lees hier het artikel hierover in de Volkskrant met als titel ‘Nederland lijdt massaal aan modeziektes’.

De reguliere aanpak bij kinderen met gedragsproblemen is veelal gericht op het voorschrijven van onderdrukkende medicijnen en het reduceren van en leren omgaan met externe stressfactoren. Maar de werkelijke oorzaak wordt daarmee natuurlijk niet aangepakt.

De ware oorzaak van gedragsproblemen bij kinderen

Met betrekking tot de oorzaak ga ik er niet omheen draaien. Het gaat immers om het welzijn van onze kinderen. In mijn ogen worden gedragsproblemen bij kinderen hoofdzakelijk veroorzaakt door de ballast die zij zomaar oppakken van hun ouders. Ik leg dit uit.

Denk bij deze ballast aan beperkende gevoelens en overtuigingen (zoals; onzekerheid, twijfel, somberheid, boosheid. etc.)  Deze ballast bepaalt volgens onderzoek voor 95%  hoe wij ons voelen, denken, reageren en handelen in ons leven. Deze ballast straal jij uit naar jouw omgeving en dus ook naar jouw kinderen.

Kom jij chagrijnig thuis, dan reageert iedereen daarop. Wanneer jij ontspannen bent en iemand in jouw buurt is erg gestrest of gespannen, dan voel jij dat toch ook. Vaak zeggen we dan ook, ‘ik word gestrest of moe van jou’. Wanneer je dat voelt dan heb jij zomaar iets overgenomen van die ander. Wanneer jij vrolijk bent en je praat met sombere mensen word jij vanzelf minder vrolijk. Sterker nog de anderen worden iets minder somber omdat jij deze somberheid als het ware iets milder maakt door jouw vrolijke aanwezigheid. Jij balanceert zo onbewust de somberheid van de anderen ten koste van jouw vrolijkheid. gelukkig kun jij deze situatie ontvluchten.

Kinderen spiegelen ook hun ouders!

Op vergelijkbare wijze pakken onze kinderen langdurig en onbewust onze beperkende gevoelens en overtuigingen op. Kinderen spiegelen letterlijk zo ons gedrag en de wijze waarop wij ons voelen en in het leven staan. Kijk zelf maar eens hoe jouw kinderen in hun vel zitten wanneer jij door een lastige periode gaat. Hoog sensitieve kinderen (HSP) zijn hier nog gevoeliger voor. Logisch dat deze kinderen daar last van kunnen krijgen en gedragsproblemen vertonen. Wanneer ons kind niet lekker in zijn of haar vel zit dan gaan wij als ouders natuurlijk op zoek naar de oplossing. Want voor onze kinderen doen we alles. Toch? Indirect helpen kinderen met gedragsproblemen ons zo onze eigen – innerlijke – ‘problemen’ op te lossen.

Casus

Onlangs kwam een moeder met haar zoontje van vijf jaar in mijn praktijk voor een individueel consult. Haar zoon was al jaren erg agressief tegenover haar andere, jongere zoontje. Bijna elke dag sloeg of beet hij zijn broertje. Na mijn uitleg heb ik eerst de jongen behandeld. De dagen daarop ging het fantastisch totdat hij na twee weken opeens terugviel in zijn oude patroon. Vervolgens heb ik de moeder uitgelegd dat haar zoontje wellicht haar boosheid, frustratie en onzekerheden oppakt. Nadat zij deze ballast losgelaten had, verdween het agressieve gedrag van haar zoontje als sneeuw voor de zon.

Zolang wij kinderen met gedragsproblemen laten classificeren en onderdrukken met medicijnen ontnemen wij ons – zowel individueel als collectief – de kans verder te komen.

Onze doelgerichte aanpak

Wil jij de gedragsproblemen van jouw kinderen effectief aanpakken? Ga dan eerst met jezelf aan de slag. Dit kan door deel te nemen aan onze workshop of maak een afspraak voor een individueel BMR traject.


Gerelateerde berichten

Algemene bewustwording
Lees verder

ADHD tips voor ouders
Lees verder