Klachtenprocedure Body Mind Release Nederland

Body Mind Release Nederland streeft naar een optimale kwaliteit en professionaliteit van onze opleidingen, therapeuten en behandelingen die gegeven worden. Het correct en tijdig afhandelen van eventuele klachten speelt hierin een belangrijke rol. Indien iemand klachten heeft over onze opleidingen horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we deze ongewenste situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.
 • In eerste instantie dien je jouw klacht mondeling in bij de betreffende opleider.
 • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kun je jouw klacht binnen twee weken schriftelijk of mondeling indienen bij:

  Hans de Waard – Ontwikkelaar van de Body Mind Release methode
  Email: hdewaard@kpnmail.nl
  Tel: 0412-655987 of 06-54954234

 

 • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van jouw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Na ontvangst wordt een klachtdossier geformeerd.
 • Binnen twee weken ontvang je schriftelijk een antwoord met daarin een eventuele oplossing. Indien de klacht afgewezen wordt, word je hiervan op de hoogte gesteld en wordt dit gemotiveerd. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan stel ik de deelnemer in kennis van de reden van uitstel. Bovendien wordt er tevens een indicatie gegeven hoelang het uitsluitsel gaat duren.

 

Indien jij je niet kunt vinden in het antwoord of de wijze waarop je behandeld bent kun je contact opnemen met:

Klachtencommissie Stichting KTNO
Gedempte Gracht 45
5611 DL Eindhoven
T: 040 8421336
Email: info@ktno.nl

Deze onafhankelijke klachtencommissie zal de klacht conform hun eigen klachtenprocedure verder afhandelen. Het oordeel van bovengenoemde klachtencommissie is voor Body Mind Release Nederland bindend. Eventuele – financiële – consequenties zullen indien mogelijk binnen een week worden afgehandeld. Ingediende klachten worden minimaal één jaar bewaard