Leefstijl- en Vitaliteitscoach totaal opleiding

Leefstijl- en Vitaliteitscoach totaal opleiding

 • Algemeen
 • Module 1
 • Module 2
 • Module 3
 • Module 4
 • Module 5
Deze Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding is een 10 daagse MBO niveau opleiding, verdeeld over 5 modules van 2 dagen. De eerste 4 dagen (eerste 2 modules) vormen de basis om als leefstijl- en mentaal coach aan de slag te gaan. Dit vergt een studietijd van 10 uur per module. Indien gewenst, kun je er ook voor kiezen de modules los van elkaar te volgen.
 
Literatuur voor deze opleiding
Deze opleiding is samengesteld vanuit de meest recente wetenschappelijke richtlijnen op gebied van voeding en bewegen in combinatie met literatuur op gebied van motivational intrviewing, NLP en cognitieve gedragstherapie.
 • WHO Global Guidelines of Physical Activity for Health – World Health Organization
 • Richtlijnen goede voeding 2015 – Gezondheidsraad
 • De kracht van preventieve gezondheid – EFAA
 • Motiverende gespreksvoering waaier en video e-learning – EFAA

Geadviseerde literatuur

 • Je ongekende vermogens – Anthonie Robbins
 • 7 habits of very effective people - Steven Covye
 • Cognitieve therapie - De basisvaardigheden – Erik ten Broeke
 
Praktijkgerichte MBO niveau leefstijlcoach opleiding
We krijgen vaak de vraag of dit een HBO of post HBO leefstijlcoach opleiding is, die men gevolgd moet hebben om de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) te mogen begeleiden. De voorwaarde om als leefstijlcoach te fungeren, binnen een GLI, is dat je minimaal een HBO diploma hebt en een post HBO leefstijlcoach certificering. Deze opleidingen duren over het algemeen minimaal 1,5 jaar en vergen 8 tot 10 uur thuisstudie per week, 400 tot 500 studie-uren in totaal.
Onze Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding is dus geen HBO of post HBO leefstijlcoach opleiding, maar een leefstijlcoach introductie opleiding op MBO niveau. Het is een zeer praktijk gerichte opleiding, waarin je als deelnemer niet alleen een verdieping krijgt op het gebied van leefstijl coaching, maar tevens de praktijk documenten aangereikt krijgt die je in je coachgesprekken toe kan passen.
 
In de eerste module wordt een update gegeven over het wetenschappelijk gevalideerde ‘gezond leven recept’. De nieuwe voedingsrichtlijn en beweegrichtlijn staan centraal. In de tweede module wordt de basis op gebied van mentaal coaching besproken, dit kan meteen in de praktijk worden ingezet.
 
Wil je meer informatie ontvangen over de additionele voorwaarden om als Leefstijlcoach binnen de Gecombineerde Leefstijl Interventie te begeleiden, mail dan gerust voor het GLI informatie document naar info@efaa.nl. Wil je met een korte, maar effectieve basis, van Leefstijl- en Vitaliteit coaching aan de slag, dan adviseren wij de eerste 2 modules van elk 2 dagen.
 
Voor wie
Deze opleiding is ontwikkeld voor mensen die anderen willen adviseren en/of coachen op gebied van gezonde leefstijl, De opleiding vereist niet per definitie een vooropleiding, echter een achtergrond op gebied van anatomie, fysiologie en trainingsleer heeft de voorkeur. De opleiding is geschikt voor mantelzorgers, leerkrachten, fitness trainers, beweegmaatjes, combinatie functionarissen, personal trainers, fysiotherapeuten, (sport)masseurs, praktijk ondersteuners, Gewichtsconsulenten, kortom, voor iedereen die andere mensen begeleidt, adviseert, behandelt of ondersteunt. Doelstelling van deze aanpak is mensen adviseren, ondersteunen en coachen naar een duurzaam gezondere leefstijl en een gezonder gewicht. Het is tevens een doelstelling om mensen te begeleiden naar een hogere mate van zelfmanagement op gebied van gezond bewegen en goede voeding.
 
Het aantal contacturen van deze opleiding bevat 10 x 6 uur, met 40 tot 80 uur zelfstudie tijd. Voor de start van deze opleiding ontvangt de deelnemer een aantal e-learning cursussen ter voorbereiding op de lesdagen.

Module 1 opleiding Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding: Leefstijl- en Vitaliteitsadviseur

Het trieste nieuws van het RIVM in maart 2016 sloeg in als een bom, de laatste 4 generaties worden we steeds ongezonder en bij het niet adequaat ingrijpen bewegen we richting 75% overgewicht in de volgende generatie. Beweeg- en sportbegeleiders, therapeuten, adviseurs en coaches zullen in ieder geval duidelijk moeten zijn in het advies. Het is voor fitness trainers, personal trainers, maar ook voor Gewichtsconsulenten, fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijl adviseurs cruciaal op up to date te blijven met de nationale en internationale richtlijnen op gebied van gezond bewegen en goede voeding. Er wordt veel onderzoek gedaan en regelmatig vernieuwen de adviezen vanuit de World Health Organization en Gezondheidsraad. Deze 2 daagse opleidingsmodule geeft inzicht in de twee belangrijkste leefstijl richtlijnen in de wereld, de beweeg- en preventierichtlijn van de WHO en de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad.
 
Het gezond leven recept ontrafeld!

Samengevat bevatten de beweeg- en voedingsrichtlijnen het meest uitgebreide en unieke preventieve leefstijl recept. Aangevuld met de visie en ervaringen vanuit de Blue Zones hebben we een recept in handen, waarvan je zou willen en hopen dat iedereen dat recept toepast en daar de vruchten van plukt.

Wij noemen dit totaal recept Nieuwe Gezondheid!
Toepassing en implementatie, de grote uitdaging!
De visie van EFAA is om deze Nieuwe Gezondheid visie en kennis te verspreiden en massaal toe te passen. Passen wij collectief deze richtlijnen toe, dan zal er een significante daling plaatsvinden van chronische aandoeningen, onder alle leeftijd groepen. Wij als trainers, coaches en adviseurs zien wekelijks miljoenen mensen en met de juiste informatie en middelen kunnen we meer gaan betekenen dan uitsluitend sport adviezen geven en ondersteuning bieden.
In deze opleiding krijg je niet alleen inzicht in de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad en de World Health Organization, ook ontvang je middelen om dit gemakkelijk met leden/klanten/cliënten te communiceren en eventueel een compacte persoonlijke analyse en advies toe te passen.
Inhoud van de opleiding
Opleidingsdag 1:
 • Status van leefstijl in Nederland
  Geschiedenis van inactiviteit
 • WHO beweeg- en preventie richtlijn vs Nederlandse beweegrichtlijn
 • Effecten van de onderdelen van de beweegrichtlijnen
 • Coach sessie gezond bewegen en bijbehorende documenten
 • De SWITCH methode en het 4 fasen plan
  Motivational interviewing kennismaking
Opleidingsdag 2:
 • Geschiedenis van ons voedingspatroon
 • Verschillende aandachtsgebieden wat betreft voeding in de afgelopen 50 jaar
 • De obesitas epidemie
  De afslankmarkt
 • Het effect van suiker
  Glycemische index en Zuur-base balans
 • Richtlijn goede voeding 2015
 • Motivational interviewing vervolg
 • Coach sessie goede voeding en bijbehorende documenten
 • Het (NLP) coach model
Leerdoelen/eindtermen
Leerdoelen/eindtermen - opleidingsdag 1:
 • Inzicht in de huidige stand van zaken betreffende overgewicht en obesitas in Nederland
 • Inzicht in het ontstaan van inactiviteit in Nederland
 • Kennis over de WHO beweeg- en preventie richtlijn vs Nederlandse beweegrichtlijn
 • Kennis over de effecten van de onderdelen van de WHO beweegrichtlijnen
 • Kennis over het 4 fasen begeleidingsprotocol
 • Basis kennis over Motivational interviewing
Leerdoelen/eindtermen - opleidingsdag 2:
 • Kennis van de oorzaak van ons huidige voedingspatroon
 • Inzicht in de afslankmarkt de afgelopen 50 jaar
 • Kennis over het effect van suiker op ons lichaam en onze gezondheid
 • Kennis van de glycemische index en Zuur-base balans
 • Kennis van de Richtlijn goede voeding 2015
 • Kennis en vaardigheden over motivational interviewing
 • Kennis van de inhoud van voedingsanalyse model en de bijbehorende hulpdocumenten
Je hebt na deze opleiding de kennis van de ontwikkeling van inactiviteit in de westerse wereld, van de nieuwe beweegrichtlijn van de WHO en de visie daarachter, je kan een beweeganalyse uitvoeren en weet hoe een beweegplan op te stellen. Tevens krijg je inzicht in de ontwikkeling van onze voeding, de nadelen van suikers in onze voeding, de nieuwe voedingsrichtlijn en de impact op onze gezondheid hiervan, je kan een voedingsanalyse afnemen en adviseren om een voedingsswitch te maken.
 

Module 2 Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding: Mentale coach opleiding

De fitnessbranche ontwikkelt zich op hoog tempo, maar de behoeften van de klanten lopen daar misschien nog wel op voor. Mensen gaan tegenwoordig naar sportcentra om geholpen te worden, een stok achter de deur te krijgen, een helpende hand. Vaak heeft men al diverse pogingen gedaan en wil men het nu eens goed aanpakken. Veel mensen hebben dan meer nodig dan een trainingsschema en algemene begeleiding. Iets meer persoonlijke aandacht, iets meer diepgang in de leefstijl en motieven, maar ook iets meer diepgang in de aanwezige of juist niet aanwezige intrinsieke motivatie, is waar veel mensen behoefte aan hebben. Ze zoeken een manier om de routine te doorbreken, om nu echt resultaat te behalen.
Kennis op gebied van anatomie, fysiologie en trainingsleer is een belangrijke basis, maar een coach weet ook motivational intervieuwing toe te passen, kent de oorsprong van gedrag en heeft hulpbronnen in zijn/haar gereedschapskist om samen met de deelnemer te sleutelen aan een sterkere motivatie naar duurzaam resultaat. Deze opleiding reikt niet alleen de kennis aan, ook worden practische hulpmiddelen aangereikt die in de praktijk meteen toegepast kunnen worden.
Inhoud van de opleiding
Opleidingsdag 1:
 • Transtheoretische model
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Onze persoonlijke waarneming en filters
 • Invloed van overtuigingen
 • Oorsprong van ons gedrag
 • Grijs vs blauw denken
  De kracht van placebo en ons denken
 • Dromer, realist, criticus
  Basis principes mentale fitheid
 • Coach sessie Mentale fitheid en bijbehorende documenten
 • Motivational interviewing, De juiste vragen stellen
Opleidingsdag 2:
   • Ontwikkelen van intrinsieke motivatie
   • De MED strategie

  - Mentaal dieet- Mentale voeding- Mentaal bewegen- Mentale rust

  • Het mentale fitheid recept
  • De WHO/Gezondheidsraad Leefstijl analyse
  • Belemmerende en bekrachtigende gedachten en uitspraken
  • Valkuilen van het coachen
  • Hulpbronnen in het coachen
Leerdoelen/eindtermen
Leerdoelen/eindtermen - opleidingsdag 1:
 • Kennis over het Transtheoretische model
 • Kennis van de grondslag van cognitieve gedragstherapie
 • Kennis van de bewustzijnsniveaus
 • Kennis over persoonlijke waarneming en filters en de invloed van overtuigingen
 • Kennis over het ontstaan en de invloeden van grijs vs blauw denken
 • Kennis over de kracht van placebo en ons denken
 • Kennis over de invloeden van de dromer, realist, criticus in ons
 • Kennis over de basis principes mentale fitheid
 • Kennis van de inhoud van de mentale fitheid analyse en de bijbehorende hulpdocumenten
 • Kennis over het NLP coachmodel
Leerdoelen/eindtermen - opleidingsdag 2:
 • Kennis van de mogelijkheden om de intrinsieke motivatie te ontwikkelen
 • Kennis over de MED strategie
 • Kennis over het mentale fitheid recept
 • Kennis over de WHO en Gezondheidsraad Leefstijl analyse
 • Kennis over het hanteren/werken met belemmerende en bekrachtigende gedachten en uitspraken
 • Kennis over de valkuilen van het coachen
 • Kennis over de hulpbronnen in het coachen
 

Module 3 Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding: Motiverende gespreksvoering

Deze training over gesprekstechnieken duurt twee dagen. In de training behandelen we alle belangrijke onderwerpen die je vaardig maken in het toepassen van professionele gesprekstechnieken. We staan uitgebreid stil bij de invloed van ons eigen oordeel en de invloed die we onbewust vaak hebben in de begeleiding van anderen.
Tijdens de training doe je kennis op over diverse gespreksmethoden en de verschillende visies die hier achter schuil gaan. We gaan ook aan de slag met een aantal technieken met het doel je vaardig te maken in het gebruik ervan.
Tijdens deze intensieve training wordt je vooral bewust van de invloed van je eigen opvattingen en oordelen en ontdek je welke technieken bij jou passen zodat het ook geen kunstje kan worden.
Het kader van de training ligt in principe vast, maar wordt in overleg altijd aangepast aan de actuele werksituatie. Deze 2 daagse opleiding wordt in samenwerking met I-move aangeboden.

 

Module 4 Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding: de coach als inspirator

Hoe kan de coach nog meer inspireren naar gezond gedrag? Wij hebben NLP trainingsorganisatie Vidarte gevraagd om een twee daagse training samen te stellen, waarin het inspireren en presenteren van inspiratiesessies centraal staan. Zij verzorgen al jaren succesvol de TOP presentatie training nl. Deze twee daagse training wordt bij Vidarte.
Dit leer je onder andere in de TOP-training:
 • formuleren van jouw persoonlijke missie, passie en visie,
 • herkennen en ombuigen van weerstand,
 • werken met het 4-mat systeem op basis van leerstijlen,
 • werken met metaforen, ankers en meervoudige aandacht,
 • vanuit zelfvertrouwen voor een groep staan,
 • optimaal gebruik maken van je lichaam en je stem,
 • hanteren van en spelen met taal,
  maken van écht, wezenlijk contact met de groep,
 • omgaan met groepsprocessen en de energie in een groep,
 • motiveren en activeren van je publiek/toehoorders,
 • ontwikkelen van je eigen stijl vanuit jouw persoonlijke kracht,
 • het onderscheid durven maken: wat maakt mij uniek?
 

Module 5 Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding: Coachen op de zes niveaus van bewustzijn

De uitdaging die coaches tegen komen met klanten; als de motivatie afzwakt hebben ze moeite de intrinsieke motivatie op te bouwen en aanwezige mentale/onderbewuste beperkingen op te lossen of af te zwakken. Deze twee daagse vervolg opleiding moet de coaches dan ook handvatten aanreiken om mensen te begeleiden naar een duurzaam beter resultaat in hun leefstijl. Het gaat er in deze tweedaagse Vervolg Coach Opleiding juist om dat je bij klanten de essentie weet te raken. Waarom wil ik sporten, gezond leven, een slanke leefstijl hebben etc? De waarom-vraag leidt naar onze missie: wie wil ik zijn i.p.v. wat moet ik doen? Bewustwording is de centrale kreet? Een goede coach legt niet uit hoeveel men mag eten, hoeveel men moet bewegen, maar 'ontwaakt' bij klanten hun intrinsieke motivatie om diegene te worden die ze willen zijn. Een instructeur legt oefeningen uit, een trainer leert mensen vaardigheden en een coach maakt mensen bewust van hun identiteit en het daarbij behorende leven, en geeft mensen tools om daar te komen en te blijven. Onderdelen van deze 2 daagse training zijn:
 • Het kader van deze opleiding: De zes niveaus van bewustzijn en de zes niveaus van coach-zijn. Op welk niveau stappen mensen een club binnen? Op welk niveau stap ik, als coach, in en hoe breng ik mensen naar de 'eigenaarschap' van hun leefstijl?
 • Wat is 'missie en identiteit' en wat kan ik er als leefstijl coach mee? Wat is mijn missie als coach en hoe leef ik dat en hoe draag ik dat uit? Hoe breng ik klanten op dat niveau?
 • Werken met 'relatiecontract' en 'inhoudscontract' (jij als klant en ik als coach). Van moeten naar willen. Mijn transformatie van instructeur en trainer naar coach. De shift van mijn klant van deelnemer naar eigenaar.
 • Contact maken op de zes niveaus: driedimensionaal coachmodel. Van doelen (goals) naar waarden (outcomes). Coachen op outcomes ipv goals, ahv waardenhiërarchie.
 • Saboterende delen, hun werking, hun afkomst en hun verleden. Saboterende delen laten saboterend gedrag zien en saboterende taal horen. Hoe coach ik klanten op deze sabotages? Werken met de Volwassen regisseur en Kind-delen.
 • Een integraal praktijkmodel: coachen naar bewustwording, intrinsieke motivatie en eigenaarschap. Practicum: oefenen met elkaar.
 

Opleidingskosten

EUR 1.625,- (excl. BTW)

Let op! Alle modules zijn ook los te volgen!

Elke module los kost €345,- (excl. BTW)

Startdata

Per module verschillend.

Waarom deze opleiding

 • Erkend door NL Actief
 • Europese (EQF/eReps) erkenning Europe Active
 • Combinatie opleidingen online en praktijk leren
 • Locaties door heel Nederland
 • Gespreid betalen mogelijk

Heb je advies nodig?

0412 – 655987 

LEEFSTIJL- EN VITALITEITSCOACH TOTAAL OPLEIDING​

Deze Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding is een 10 daagse MBO niveau opleiding, verdeeld over 5 modules van 2 dagen. De eerste 4 dagen (eerste 2 modules) vormen de basis om als leefstijl- en mentaal coach aan de slag te gaan. Dit vergt een studietijd van 10 uur per module. Indien gewenst, kun je er ook voor kiezen de modules los van elkaar te volgen.
 
Literatuur voor deze opleiding
Deze opleiding is samengesteld vanuit de meest recente wetenschappelijke richtlijnen op gebied van voeding en bewegen in combinatie met literatuur op gebied van motivational intrviewing, NLP en cognitieve gedragstherapie.
 • WHO Global Guidelines of Physical Activity for Health – World Health Organization
 • Richtlijnen goede voeding 2015 – Gezondheidsraad
 • De kracht van preventieve gezondheid – EFAA
 • Motiverende gespreksvoering waaier en video e-learning – EFAA

Geadviseerde literatuur

 • Je ongekende vermogens – Anthonie Robbins
 • 7 habits of very effective people – Steven Covye
 • Cognitieve therapie – De basisvaardigheden – Erik ten Broeke

Praktijkgerichte MBO niveau leefstijlcoach opleiding

We krijgen vaak de vraag of dit een HBO of post HBO leefstijlcoach opleiding is, die men gevolgd moet hebben om de GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) te mogen begeleiden. De voorwaarde om als leefstijlcoach te fungeren, binnen een GLI, is dat je minimaal een HBO diploma hebt en een post HBO leefstijlcoach certificering. Deze opleidingen duren over het algemeen minimaal 1,5 jaar en vergen 8 tot 10 uur thuisstudie per week, 400 tot 500 studie-uren in totaal.
Onze Leefstijl- en Vitaliteitcoach opleiding is dus geen HBO of post HBO leefstijlcoach opleiding, maar een leefstijlcoach introductie opleiding op MBO niveau. Het is een zeer praktijk gerichte opleiding, waarin je als deelnemer niet alleen een verdieping krijgt op het gebied van leefstijl coaching, maar tevens de praktijk documenten aangereikt krijgt die je in je coachgesprekken toe kan passen.
In de eerste module wordt een update gegeven over het wetenschappelijk gevalideerde ‘gezond leven recept’. De nieuwe voedingsrichtlijn en beweegrichtlijn staan centraal. In de tweede module wordt de basis op gebied van mentaal coaching besproken, dit kan meteen in de praktijk worden ingezet.
Wil je meer informatie ontvangen over de additionele voorwaarden om als Leefstijlcoach binnen de Gecombineerde Leefstijl Interventie te begeleiden, mail dan gerust voor het GLI informatie document naar info@efaa.nl.
Wil je met een korte, maar effectieve basis, van Leefstijl- en Vitaliteit coaching aan de slag, dan adviseren wij de eerste 2 modules van elk 2 dagen.
Voor wie
Deze opleiding is ontwikkeld voor mensen die anderen willen adviseren en/of coachen op gebied van gezonde leefstijl, De opleiding vereist niet per definitie een vooropleiding, echter een achtergrond op gebied van anatomie, fysiologie en trainingsleer heeft de voorkeur. De opleiding is geschikt voor mantelzorgers, leerkrachten, fitness trainers, beweegmaatjes, combinatie functionarissen, personal trainers, fysiotherapeuten, (sport)masseurs, praktijk ondersteuners, Gewichtsconsulenten, kortom, voor iedereen die andere mensen begeleidt, adviseert, behandelt of ondersteunt. Doelstelling van deze aanpak is mensen adviseren, ondersteunen en coachen naar een duurzaam gezondere leefstijl en een gezonder gewicht. Het is tevens een doelstelling om mensen te begeleiden naar een hogere mate van zelfmanagement op gebied van gezond bewegen en goede voeding.
Het aantal contacturen van deze opleiding bevat 10 x 6 uur, met 40 tot 80 uur zelfstudie tijd. Voor de start van deze opleiding ontvangt de deelnemer een aantal e-learning cursussen ter voorbereiding op de lesdagen.
Module 1: Leefstijl- en Vitaliteitsadviseur
 
Het trieste nieuws van het RIVM in maart 2016 sloeg in als een bom, de laatste 4 generaties worden we steeds ongezonder en bij het niet adequaat ingrijpen bewegen we richting 75% overgewicht in de volgende generatie. Beweeg- en sportbegeleiders, therapeuten, adviseurs en coaches zullen in ieder geval duidelijk moeten zijn in het advies. Het is voor fitness trainers, personal trainers, maar ook voor Gewichtsconsulenten, fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijl adviseurs cruciaal op up to date te blijven met de nationale en internationale richtlijnen op gebied van gezond bewegen en goede voeding. Er wordt veel onderzoek gedaan en regelmatig vernieuwen de adviezen vanuit de World Health Organization en Gezondheidsraad. Deze 2 daagse opleidingsmodule geeft inzicht in de twee belangrijkste leefstijl richtlijnen in de wereld, de beweeg- en preventierichtlijn van de WHO en de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad.
 
Het gezond leven recept ontrafeld!
Samengevat bevatten de beweeg- en voedingsrichtlijnen het meest uitgebreide en unieke preventieve leefstijl recept. Aangevuld met de visie en ervaringen vanuit de Blue Zones hebben we een recept in handen, waarvan je zou willen en hopen dat iedereen dat recept toepast en daar de vruchten van plukt.
Wij noemen dit totaal recept Nieuwe Gezondheid!
 
Toepassing en implementatie, de grote uitdaging!
De visie van EFAA is om deze Nieuwe Gezondheid visie en kennis te verspreiden en massaal toe te passen. Passen wij collectief deze richtlijnen toe, dan zal er een significante daling plaatsvinden van chronische aandoeningen, onder alle leeftijd groepen. Wij als trainers, coaches en adviseurs zien wekelijks miljoenen mensen en met de juiste informatie en middelen kunnen we meer gaan betekenen dan uitsluitend sport adviezen geven en ondersteuning bieden.
In deze opleiding krijg je niet alleen inzicht in de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad en de World Health Organization, ook ontvang je middelen om dit gemakkelijk met leden/klanten/cliënten te communiceren en eventueel een compacte persoonlijke analyse en advies toe te passen.
 
Inhoud van de opleiding
Opleidingsdag 1:
 • Status van leefstijl in Nederland Geschiedenis van inactiviteit
 • WHO beweeg- en preventie richtlijn vs Nederlandse beweegrichtlijn
 • Effecten van de onderdelen van de beweegrichtlijnen
 • Coach sessie gezond bewegen en bijbehorende documenten
 • De SWITCH methode en het 4 fasen plan Motivational interviewing kennismaking
 
Opleidingsdag 2:
 • Geschiedenis van ons voedingspatroon
 • Verschillende aandachtsgebieden wat betreft voeding in de afgelopen 50 jaar
 • De obesitas epidemie De afslankmarkt
 • Het effect van suiker Glycemische index en Zuur-base balans
 • Richtlijn goede voeding 2015
 • Motivational interviewing vervolg
 • Coach sessie goede voeding en bijbehorende documenten
 • Het (NLP) coach model
 
Leerdoelen/eindtermen
Leerdoelen/eindtermen – opleidingsdag 1:
 • Inzicht in de huidige stand van zaken betreffende overgewicht en obesitas in Nederland
 • Inzicht in het ontstaan van inactiviteit in Nederland
 • Kennis over de WHO beweeg- en preventie richtlijn vs Nederlandse beweegrichtlijn
 • Kennis over de effecten van de onderdelen van de WHO beweegrichtlijnen
 • Kennis over het 4 fasen begeleidingsprotocol
 • Basis kennis over Motivational interviewing
 
Leerdoelen/eindtermen – opleidingsdag 2:
 • Kennis van de oorzaak van ons huidige voedingspatroon
 • Inzicht in de afslankmarkt de afgelopen 50 jaar
 • Kennis over het effect van suiker op ons lichaam en onze gezondheid
 • Kennis van de glycemische index en Zuur-base balans
 • Kennis van de Richtlijn goede voeding 2015
 • Kennis en vaardigheden over motivational interviewing
 • Kennis van de inhoud van voedingsanalyse model en de bijbehorende hulpdocumenten
 
Je hebt na deze opleiding de kennis van de ontwikkeling van inactiviteit in de westerse wereld, van de nieuwe beweegrichtlijn van de WHO en de visie daarachter, je kan een beweeganalyse uitvoeren en weet hoe een beweegplan op te stellen. Tevens krijg je inzicht in de ontwikkeling van onze voeding, de nadelen van suikers in onze voeding, de nieuwe voedingsrichtlijn en de impact op onze gezondheid hiervan, je kan een voedingsanalyse afnemen en adviseren om een voedingsswitch te maken.
Data
Online:
 • 03-04-2021 & 01-05-2021
Weert:
 • 10-04-2021 & 24-04-2012
Module 2: Mentale coach opleiding
De fitnessbranche ontwikkelt zich op hoog tempo, maar de behoeften van de klanten lopen daar misschien nog wel op voor. Mensen gaan tegenwoordig naar sportcentra om geholpen te worden, een stok achter de deur te krijgen, een helpende hand. Vaak heeft men al diverse pogingen gedaan en wil men het nu eens goed aanpakken. Veel mensen hebben dan meer nodig dan een trainingsschema en algemene begeleiding. Iets meer persoonlijke aandacht, iets meer diepgang in de leefstijl en motieven, maar ook iets meer diepgang in de aanwezige of juist niet aanwezige intrinsieke motivatie, is waar veel mensen behoefte aan hebben. Ze zoeken een manier om de routine te doorbreken, om nu echt resultaat te behalen.
 
Kennis op gebied van anatomie, fysiologie en trainingsleer is een belangrijke basis, maar een coach weet ook motivational intervieuwing toe te passen, kent de oorsprong van gedrag en heeft hulpbronnen in zijn/haar gereedschapskist om samen met de deelnemer te sleutelen aan een sterkere motivatie naar duurzaam resultaat. Deze opleiding reikt niet alleen de kennis aan, ook worden practische hulpmiddelen aangereikt die in de praktijk meteen toegepast kunnen worden.
 
Inhoud van de opleiding
Opleidingsdag 1:
 • Transtheoretische model
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Onze persoonlijke waarneming en filters
 • Invloed van overtuigingen
 • Oorsprong van ons gedrag
 • Grijs vs blauw denken De kracht van placebo en ons denken
 • Dromer, realist, criticus Basis principes mentale fitheid
 • Coach sessie Mentale fitheid en bijbehorende documenten
 • Motivational interviewing, De juiste vragen stellen
 
Opleidingsdag 2:
  • Ontwikkelen van intrinsieke motivatie
  • De MED strategie
  • – Mentaal dieet- Mentale voeding- Mentaal bewegen- Mentale rust
  • Het mentale fitheid recept
  • De WHO/Gezondheidsraad Leefstijl analyse
  • Belemmerende en bekrachtigende gedachten en uitspraken
  • Valkuilen van het coachen
  • Hulpbronnen in het coachen
 
Leerdoelen/eindtermen
Leerdoelen/eindtermen – opleidingsdag 1:
 • Kennis over het Transtheoretische model
 • Kennis van de grondslag van cognitieve gedragstherapie
 • Kennis van de bewustzijnsniveaus
 • Kennis over persoonlijke waarneming en filters en de invloed van overtuigingen
 • Kennis over het ontstaan en de invloeden van grijs vs blauw denken
 • Kennis over de kracht van placebo en ons denken
 • Kennis over de invloeden van de dromer, realist, criticus in ons
 • Kennis over de basis principes mentale fitheid
 • Kennis van de inhoud van de mentale fitheid analyse en de bijbehorende hulpdocumenten
 • Kennis over het NLP coachmodel
 
Leerdoelen/eindtermen – opleidingsdag 2:
 • Kennis van de mogelijkheden om de intrinsieke motivatie te ontwikkelen
 • Kennis over de MED strategie
 • Kennis over het mentale fitheid recept
 • Kennis over de WHO en Gezondheidsraad Leefstijl analyse
 • Kennis over het hanteren/werken met belemmerende en bekrachtigende gedachten en uitspraken
 • Kennis over de valkuilen van het coachen
 • Kennis over de hulpbronnen in het coachen
 
Startdata
Online:
 • 29-05-2021 & 19-06-2021
Module 3: Motiverende gespreksvoering
Deze training over gesprekstechnieken duurt twee dagen. In de training behandelen we alle belangrijke onderwerpen die je vaardig maken in het toepassen van professionele gesprekstechnieken. We staan uitgebreid stil bij de invloed van ons eigen oordeel en de invloed die we onbewust vaak hebben in de begeleiding van anderen.
Tijdens de training doe je kennis op over diverse gespreksmethoden en de verschillende visies die hier achter schuil gaan. We gaan ook aan de slag met een aantal technieken met het doel je vaardig te maken in het gebruik ervan.
Tijdens deze intensieve training wordt je vooral bewust van de invloed van je eigen opvattingen en oordelen en ontdek je welke technieken bij jou passen zodat het ook geen kunstje kan worden.
Het kader van de training ligt in principe vast, maar wordt in overleg altijd aangepast aan de actuele werksituatie. Deze 2 daagse opleiding wordt in samenwerking met I-move aangeboden.
 
Startdata
Lienden:
 • 24-04-2021 & 15-05-2021
Module 4: de coach als inspirator
Hoe kan de coach nog meer inspireren naar gezond gedrag? Wij hebben NLP trainingsorganisatie Vidarte gevraagd om een twee daagse training samen te stellen, waarin het inspireren en presenteren van inspiratiesessies centraal staan. Zij verzorgen al jaren succesvol de TOP presentatie training nl. Deze twee daagse training wordt bij Vidarte.
Dit leer je onder andere in de TOP-training:
 • formuleren van jouw persoonlijke missie, passie en visie,
 • herkennen en ombuigen van weerstand,
 • werken met het 4-mat systeem op basis van leerstijlen,
 • werken met metaforen, ankers en meervoudige aandacht,
 • vanuit zelfvertrouwen voor een groep staan,
 • optimaal gebruik maken van je lichaam en je stem,
 • hanteren van en spelen met taal, maken van écht, wezenlijk contact met de groep,
 • omgaan met groepsprocessen en de energie in een groep,
 • motiveren en activeren van je publiek/toehoorders,
 • ontwikkelen van je eigen stijl vanuit jouw persoonlijke kracht,
 • het onderscheid durven maken: wat maakt mij uniek?
 
Data
Vught
 • 20-03-2021 & 10-04-2021
Module 5: Coachen op de zes niveaus van bewustzijn
De uitdaging die coaches tegen komen met klanten; als de motivatie afzwakt hebben ze moeite de intrinsieke motivatie op te bouwen en aanwezige mentale/onderbewuste beperkingen op te lossen of af te zwakken. Deze twee daagse vervolg opleiding moet de coaches dan ook handvatten aanreiken om mensen te begeleiden naar een duurzaam beter resultaat in hun leefstijl. Het gaat er in deze tweedaagse Vervolg Coach Opleiding juist om dat je bij klanten de essentie weet te raken. Waarom wil ik sporten, gezond leven, een slanke leefstijl hebben etc? De waarom-vraag leidt naar onze missie: wie wil ik zijn i.p.v. wat moet ik doen? Bewustwording is de centrale kreet? Een goede coach legt niet uit hoeveel men mag eten, hoeveel men moet bewegen, maar ‘ontwaakt’ bij klanten hun intrinsieke motivatie om diegene te worden die ze willen zijn. Een instructeur legt oefeningen uit, een trainer leert mensen vaardigheden en een coach maakt mensen bewust van hun identiteit en het daarbij behorende leven, en geeft mensen tools om daar te komen en te blijven. Onderdelen van deze 2 daagse training zijn:
 • Het kader van deze opleiding: De zes niveaus van bewustzijn en de zes niveaus van coach-zijn. Op welk niveau stappen mensen een club binnen? Op welk niveau stap ik, als coach, in en hoe breng ik mensen naar de ‘eigenaarschap’ van hun leefstijl?
 • Wat is ‘missie en identiteit’ en wat kan ik er als leefstijl coach mee? Wat is mijn missie als coach en hoe leef ik dat en hoe draag ik dat uit? Hoe breng ik klanten op dat niveau?
 • Werken met ‘relatiecontract’ en ‘inhoudscontract’ (jij als klant en ik als coach). Van moeten naar willen. Mijn transformatie van instructeur en trainer naar coach. De shift van mijn klant van deelnemer naar eigenaar.
 • Contact maken op de zes niveaus: driedimensionaal coachmodel. Van doelen (goals) naar waarden (outcomes). Coachen op outcomes ipv goals, ahv waardenhiërarchie.
 • Saboterende delen, hun werking, hun afkomst en hun verleden. Saboterende delen laten saboterend gedrag zien en saboterende taal horen. Hoe coach ik klanten op deze sabotages? Werken met de Volwassen regisseur en Kind-delen.
 • Een integraal praktijkmodel: coachen naar bewustwording, intrinsieke motivatie en eigenaarschap. Practicum: oefenen met elkaar.
 
Data
Vught
 • 29-05-2021 & 05-06-2021

06 – 54 95 42 34

Onze HBO opleidingen tot erkend therapeut

Opleiding body mind release therapeut

Opleiding interventie specialist

Opleiding body mind release master

Opleiding body mind release therapeut

Opleiding body mind release master

Opleiding interventie specialist

Opleiding body mind release therapeut

Opleiding body mind release master

Opleiding interventie specialist