Landelijke terugkomdagen

landelijke terugkomdagen

Gediplomeerde therapeuten die hun kennis en vaardigheden op pijl houden door deelname aan de jaarlijkse terugkomdag en het inleveren van twee casussen krijgen van Body Mind Release Nederland het logo ‘erkend Body Mind Release therapeut’ voor het desbetreffende jaar. Deze erkenning wordt door Body Mind Release Nederland gegeven. Dit logo mag op de eigen website geplaatst worden. Dit is natuurlijk geen verplichting. Jij bepaalt of je dat wilt.

Echter Body Mind Release Nederland biedt alleen erkende therapeuten de mogelijkheid van een vermelding op onze website/platform. Zo garanderen wij iedere cliënt, instelling, arts, etc. die bijvoorbeeld via deze website een therapeut zoekt dat de betreffende therapeut op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen en actief is Tevens biedt dit platform erkende therapeuten – naast een uitgebreid dashboard – tevens de (gratis) mogelijkheden om deel te nemen aan andere initiatieven die genomen worden zoals het re-integratiebureau in samenwerking met UWV, etc.

Deze jaarlijkse terugkomdag is wél een verplichte extra studiedag voor therapeuten in opleiding. 

Landelijke terugkomdag
8 oktober 2023

Locatie:

Van der Valk hotel Utrecht.
Hotel Utrecht | Winthontlaan 4 -6 | 3526 KV Utrecht

Kosten: €170,- (incl. uitgebreide lunch, koffie, thee en frisdrank)

Tijden: 09.45 – 16.30 uur (inloop registratie van 09.15 – 09.45 uur).